Team

mr. Madeleine R.F. Berte
 
Email: m.berte@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-17002929
 

Madeleine Berte is in 2001 strafrechtelijk afgestudeerd aan toen nog de Katholieke Universiteit Tilburg en daarna kort werkzaam geweest bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In 2002 is zij gaan werken bij Santi Advocaten te Waalwijk, waar zij zich is gaan toeleggen op het straf- en vreemdelingenrecht. Vanaf 2006 is zij als partner verbonden geweest aan de maatschap Berte, Maalsté en Blom advocaten met vestigingen in Tilburg en Utrecht. Zij heeft in 2012 de specialisatieopleiding straf(proces)recht aan het Willem Pompe instituut voltooid. In december 2012 is zij haar eigen advocatenkantoor gestart onder de naam Berte Advocaten.

Madeleine Berte is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA).

   
mr. Katinka G.L. Bovens
 
Email: k.bovens@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
Mobiel: 06-10873105

Katinka Bovens  studeerde eind 2006 cum laude af aan de Universiteit van Tilburg. Zij is in 2007 als juridisch medewerker aan de slag gegaan  bij een advocatenkantoor in Eindhoven gespecialiseerd in het strafrecht.  In juni 2008 is zij beëdigd tot advocaat.  Vanaf 1 november 2015 is zij werkzaam voor Berte Advocaten.

Katinka Bovens  heeft zich ontwikkeld tot een uitstekend advocaat  met een praktijk waar de nadruk ligt op  het (jeugd) strafrecht  en penitentiaire recht.  Daarnaast houdt zij zich bezig met familierecht en jeugdrecht.

 

 
Monique M.G. Donders
 
Email: m.donders@berteadvocaten.nl
Kantoor: 013-5353885
 

Monique Donders is vanaf augustus 2010 verbonden aan kantoor als juridisch secretaresse.