Blog

Recht op een gratis gesprek met een advocaat bij strafbeschikking van het OM

27 november 2020

Ook het Openbaar Ministerie heeft vanwege corona (nog meer) achterstand opgelopen in het afhandelen van strafzaken. Om op die achterstand in te lopen wil het Openbaar Ministerie zaken die zij eigenlijk aan de rechter wilde voorleggen nu via een strafbeschikking afdoen. Het Openbaar Ministerie doet dan zonder tussenkomst van een rechter die zaken zelf af. …

Recht op een gratis gesprek met een advocaat bij strafbeschikking van het OM Lees verder »

Prejudiciële vragen Hof van Justitie

16 november 2020
Hof van Justitie van de Europese Unie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 november 2020 aangegeven voornemens te zijn om de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof); Verplicht het Unierecht, meer in het bijzonder art. 15 tweede lid van de Terugkeerrichtlijn en art. 9 van de …

Prejudiciële vragen Hof van Justitie Lees verder »

Beslag op bankrekening IND mag

02 november 2020

“Vernietigend oordeel over eigenmacht vaststellen dwangsommen door IND“ Op 29 oktober 2020 zijn er twee mooie vonnissen bij ons op kantoor binnengekomen. Oordeel van de rechter is dat beslaglegging op de bankrekeningen van de IND is toegestaan. Het verhaal achter deze twee vonnissen, begint op 24 juli 2018 en 27 juli 2018, de data waarop …

Beslag op bankrekening IND mag Lees verder »

Strafblad

15 oktober 2020

De justitiële documentatie, beter bekend als het strafblad, geeft inzicht in de frequentie waarmee en de (strafbare) feiten waarvoor iemand met politie en justitie in aanraking is geweest. Niet alle strafbare feiten worden geregistreerd op uw strafblad, maar welke feiten wel? De strafbare feiten die zichtbaar zijn op uw strafblad zijn: De meeste door het …

Strafblad Lees verder »

Wanneer mag een rijbewijs worden ingevorderd?

05 oktober 2020

De bevoegdheid van politie om uw rijbewijs in te nemen is een bevoegdheid die in sommige gevallen zeer vergaande gevolgen heeft. De Nederlandse wetgever heeft er derhalve voor gekozen om de politie geen carte blanche te geven maar om de inname van het rijbewijs maar in een aantal gevallen mogelijk te maken. De politie mag …

Wanneer mag een rijbewijs worden ingevorderd? Lees verder »

Kent u de voorwaardelijke machtiging gesloten uithuisplaatsing?

28 september 2020

Als uw kind thuis woont en er is geen sprake van een ondertoezichtstelling dan is voor een gesloten uithuisplaatsing toestemming nodig van de ouder(s) met gezag. De getekende toestemmingsverklaring van de ouder(s) dient als bijlage aan het verzoekschrift van de gemeente aan de rechtbank te zijn toegevoegd. Ouder(s) die toestemming geven zijn meestal ten einde …

Kent u de voorwaardelijke machtiging gesloten uithuisplaatsing? Lees verder »

Mr. Lynn V. Romme beëdigd tot advocaat!

21 augustus 2020

Onze Lynn werkt al bijna twee jaar bij Berte Advocaten maar vandaag was het dan eindelijk zo ver dat zij is beëdigd tot advocaat. Het team van Berte Advocaten is trots op Lynn en verheugd dat zij aan ons kantoor verbonden blijft. Lynn is werkzaam in het strafrecht en het huurrecht. Mr. Piet Hein Hillen …

Mr. Lynn V. Romme beëdigd tot advocaat! Lees verder »

Tijdelijke wet opschorten dwangsommen aangenomen

08 augustus 2020

Als een asielzoeker in Nederland asiel aanvraagt was de insteek dat binnen 6 maanden na datum aanvraag er een besluit lag op die aanvraag. Helaas lukte dat vaak niet vanwege de enorme achterstanden bij de IND. Asieladvocaten konden de IND na het verstrijken van de 6 maanden termijn een ingebrekestelling sturen. Vanaf dat moment had …

Tijdelijke wet opschorten dwangsommen aangenomen Lees verder »

Weigering VOG

15 juli 2020

De Verklaring Omtrent Gedrag, beter bekend als de VOG, is een bewijs van goed gedrag dat door de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en veiligheid wordt afgegeven. De Dienst Justis controleert zodra u een aanvraag indient voor een VOG uw justitiële documentatie, ook wel uw strafblad genoemd. Het hebben van een strafblad kan …

Weigering VOG Lees verder »

De rechter de sleutel naar rechtvaardigheid?

12 juni 2020

Het Nederlandse recht en de gedragsregels van de advocatuur hebben als uitgangspunt dat altijd in eerste instantie dient te worden bekeken of twee partijen overeenstemming kunnen bereiken zonder daarvoor naar de rechter te hoeven stappen. Een geschil tussen twee partijen komt dan ook pas bij de rechter terecht als twee of meer partijen, na overleg, …

De rechter de sleutel naar rechtvaardigheid? Lees verder »

nl_NL