Kosten

Betalende basis
Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, hanteren wij een variërend doch marktconform uurtarief. Het tarief is onder andere afhankelijk van de aard, inhoud en omvang van de zaak. Afhankelijk van de zaak is het vaak ook mogelijk om een vast bedrag voor de gehele bijstand in die procedure af te spreken, zodat u op voorhand weet waar u aan toe bent.

Gefinancierde rechtsbijstand/ "pro deo"
Juridische bijstand hoeft niet duur te zijn voor mensen die niet veel inkomen en vermogen hebben, omdat zij in aanmerking kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de overheid de kosten van rechtsbijstand of een groot deel daarvan voor haar rekening neemt.

Het hangt van uw inkomen af of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog uw eigen bijdrage is.
De advocaat doet voor u een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ons kantoor werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust en daardoor heeft u snel een beslissing op de aanvraag. De Raad voor Rechtsbijstand brengt u zelf op de hoogte van haar besluit. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt bij haar beslissing naar het inkomen zoals dit twee jaar voor het jaar van de aanvraag was (in het zogenaamde peiljaar). Mocht uw inkomen nu een stuk lager zijn dan twee jaar geleden, dan kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand, waaronder de huidige inkomens- en vermogensgrenzen, kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage
Vaak kunt u een korting krijgen op de eigen bijdrage als u zich door Het Juridisch Loket laat doorverwijzen naar ons kantoor. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Het Juridisch Loket.

U kunt ook binnenlopen bij Het Juridisch Loket met vestigingen door het hele land. Het Juridisch Loket in Tilburg is gelegen aan de Spoorlaan 404.

In sommige gevallen hoeft u zelfs geen eigen bijdrage te voldoen en komt u in aanmerking voor kosteloze gefinancierde rechtsbijstandverlening.

Tot slot is het mogelijk dat de gemeente de aan u opgelegde eigen bijdrage vergoedt via de bijzondere bijstand.