Strafrecht

Berte Advocaten is gespecialiseerd in het strafrecht. Bijzonder aan het strafrecht is dat het altijd een zaak betreft tussen een verdachte en de samenleving. In een strafzaak staan daarom niet een verdachte en een slachtoffer tegenover elkaar maar de verdachte en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie treedt op namens de samenleving. Berte Advocaten voert de verdediging namens de verdachten. Zowel pro deo (door de Staat gefinancierde rechtsbijstand) als op betalende basis staan onze advocaten verdachten in het hele land bij.

Ons kantoor geeft juridische bijstand in strafzaken in algemene zin, in elke fase van het strafproces.

Enkele voorbeelden waarin wij u van dienst kunnen zijn:

  • U heeft een dagvaarding ontvangen en moet bij de politierechter of meervoudige kamer van een rechtbank verschijnen
  • U heeft een strafbeschikking ontvangen en bent het daar niet mee eens
  • Uw zoon of dochter is uitgenodigd voor een zogenaamde officierszitting of moet naar de kinderrechter
  • U bent veroordeeld voor een strafbaar feit en u wilt in hoger beroep
  • U heeft schade gelede ten gevolge van een strafbaar feit en u wilt deze op de dader verhalen
  • U wilt uw in beslag genomen goederen terug
  • U wilt uw rijbewijs terug
  • U wilt schadevergoeding vragen voor de tijd die u in detentie heeft doorgebracht
  • U bent gedetineerd en wilt uw rechten weten
  • U wenst bijstand bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)