mr. Fleur H.J. de Graaf

In 2013 ben ik begonnen aan de bacheloropleiding Recht & Management aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Deze bacheloropleiding is een combinatie van de volledige bachelor rechtsgeleerdheid en een breed pakket aan bedrijfskundige vakken. In 2016 heb ik mijn bacheloropleiding “cum laude” afgerond.

Tijdens mijn bachelor periode heb ik van vele rechtsgebieden mogen proeven en al snel kwam ik erachter dat mijn passie bij het strafrecht ligt.

Aangezien ik mij graag verder wilde verdiepen in het internationale strafrecht ben ik in 2016 voor één jaar verhuisd naar Glasgow. Ik heb in Glasgow aan de Glasgow University de opleiding International Law & Security gevolgd, welke opleiding in het teken stond van internationale en grensoverschrijdende criminaliteit. In 2017 heb ik de opleiding International Law & Security “merit” afgerond.

Na mijn jaar in Glasgow was ik ervan overtuigd dat ik als jurist in het strafrecht aan de slag wilde. Ik heb om die reden nog een strafrechtelijke masteropleiding gevolgd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Naast de verplichte strafrechtelijke vakken heb ik tevens tijdens mijn masteropleiding nog enkele civielrechtelijke en bestuursrechtelijke vakken gevolgd. In begin 2019 heb ik mijn strafrechtelijke master met de extra civielrechtelijke en bestuursrechtelijke vakken “cum laude” behaald.

Ik kon na mijn afstuderen meteen aan de slag als junior docente strafrecht aan de Radboud Universiteit en heb een halfjaar tweedejaars studenten met veel passie en plezier strafrechtelijke kennis bijgebracht. Echter wilde ik graag mijn kennis en kunde buiten de universiteit in de praktijk gaan brengen.

Tijdens mijn masteropleiding aan de Radboud Universiteit ben ik in juli 2017 gaan werken  bij Berte Advocaten. Allereerst als student-stagiair en vervolgens als juridisch medewerker. Na het behalen van mijn master ben ik een dag in de week werkzaam gebleven bij Berte Advocaten en vier dagen in de week aan de Radboud Universiteit. Berte Advocaten heeft mij vervolgens de mogelijkheid geboden in 2019 te beginnen als advocaat, welk vakgebied ik met veel gedrevenheid, passie en een oog voor detail uitvoer.

Naast het strafrecht, sta ik cliënten bij in onder andere huurrechtzaken, onrechtmatige daad kwesties, en geschillen die vallen onder het contractenrecht.

Fleur H.J. de Graaf
Tel: 06-10873105
nl_NL