Vreemdelingenrecht / Verblijfsvergunningen

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar bijvoorbeeld ook mensen die bij hun partner in Nederland willen komen wonen, die vrienden of familie in Nederland willen bezoeken of die hier willen komen werken. Het is een zeer ingrijpend rechtsgebied nu er voor de betrokkenen veel op het spel staat. Berte Advocaten is gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht met haar veelheid van complexe regels en kan u deskundig begeleiden om daarmee langdurige procedures of een onnodige afwijzing te voorkomen.

Enkele voorbeelden waarin wij bijstand bieden aan personen

 • Het verzorgen van de aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning zoals voor verblijf bij partner/echtgenoot of voor arbeid/studie
 • Het compleet maken van een aanvraag toetsing aan het EU-recht, ook wel de België-route of EU-route genoemd
 • Procederen tegen de weigering van een visum of de afwijzing van een naturalisatieverzoek
 • Het aanvechten van een inbewaringstelling of uitzetting
 • Het voeren van procedures in bezwaar bij de IND, beroep bij de rechtbank,
  hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
  en ten slotte het voeren van procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)


Wij kunnen bedrijven juridisch advies en bijstand bieden bij onder andere:

 • Tewerkstellingsvergunningen
 • Kennismigranten/expats