Recht op een gratis gesprek met een advocaat bij strafbeschikking van het OM

Ook het Openbaar Ministerie heeft vanwege corona (nog meer) achterstand opgelopen in het afhandelen van strafzaken. Om op die achterstand in te lopen wil het Openbaar Ministerie zaken die zij eigenlijk aan de rechter wilde voorleggen nu via een strafbeschikking afdoen. Het Openbaar Ministerie doet dan zonder tussenkomst van een rechter die zaken zelf af. Het gaat dan om overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden. Het Openbaar Ministerie kan dan via een penalty decision  onder andere een geldboete, een taakstraf of een gedragsaanwijzing opleggen. Een gevangenisstraf kan niet worden opgelegd.  Die zaken moeten altijd aan de rechter worden voorgelegd.

Vaak vindt er wel een zitting bij het Openbaar Ministerie plaats waar de verdachte kan aangeven wat hij of zij van de zaak vindt, voordat een strafbeschikking wordt uitgereikt. Dit gebeurt niet bij een lage geldboete, dan wordt de strafbeschikking per post gestuurd. Als de verdachte het niet eens is met de strafbeschikking moet dit binnen 14 dagen bekend worden gemaakt.

De Orde van Advocaten heeft bezwaar gemaakt tegen het plan van het Openbaar Ministerie om meer zaken buiten de rechter via een strafbeschikking af te doen. Dit omdat daardoor verdachten onvoldoende worden geïnformeerd over hun situatie, de gevolgen van een strafbeschikking en over mogelijke  bijstand van een advocaat.

Op 19 november 2020 heeft de Minister voor Rechtsbescherming, de heer S. Dekker, laten weten het met dit bezwaar eens te zijn.  In die zaken die het Openbaar Ministerie oorspronkelijk aan de rechter wilde voorleggen maar nu vanwege de corona-achterstanden met een strafbeschikking wil afdoen, komt er een recht op een volledig gratis gesprek met een advocaat. Daarbij wordt niet gekeken na het inkomen of vermogen van de verdachte.

Heeft u een penalty decision ontvangen of een oproep voor een zitting bij het Openbaar Ministerie?  Neem dan contact op met Berte Advocaten. Wij kunnen dan met u in gesprek gaan en kijken of u in aanmerking komt voor het gratis gesprek en u waar nodig verder helpen bij uw procedure. Dit is van groot belang omdat met het instemmen met de strafbeschikking het strafbare feit wordt genoteerd op uw justitiële documentatie (strafblad in de volksmond) en dit weer de verkrijging van een Verklaring Omtrent het Gedrag in de weg kan staan.

en_GB