Wij zijn experts in

Strafrecht

Strafrecht advocaat nodig?
Dagvaarding ontvangen?
Rijbewijs ingenomen?
Aangehouden?

Jeugdrecht

Ondertoezichtstelling (OTS)
Uithuisplaatsing (UHP)
Gesloten uithuisplaatsing
Jeugdstrafrecht

Incassorecht

Niet betalende debiteur
Sommatiebrief
Debiteur dagvaarden
Beslag leggen

Vreemdelingenrecht

Verblijfsvergunning
Gezinshereniging
Naturalisatie
Boete WAV ontvangen?

Asielrecht

Asielvergunning
Dublinprocedure
Veilig land van herkomst
Gezinshereniging

Sociaal zekerheidsrecht

Uitkering bijstand
Participartiewet
DUO
UWV

Huurrecht

Huurovereenkomst
Gebrek pand
Woninghuur
Huur bedrijfsruimte

Contractenrecht

Nakoming overeenkomst
Wanprestatie
Schade verhalen
Ontbinding overeenkomst

Aansprakelijkheidsrecht

Schade zonder contract
Onrechtmatige daad
Onverschuldigde betaling
Schadevergoeding

nl_NL