Ongerechtvaardigde verrijking

De situatie kan zich voordoen dat een ander ten koste van u zich heeft verrijkt of dat u (per ongeluk) zich ten koste van een ander heeft verrijkt, ook wel de ongerechtvaardigde verrijking genoemd. Een voorbeeld van een ongerechtvaardigde verrijking betreft de situatie waarin een koper een gestolen goed van de verkoper koopt en de eerdere eigenaar van het goed zijn goed niet meer terug kan krijgen omdat de koper door de wet wordt beschermd. De eerdere eigenaar van het goed is in deze situatie verarmd en de verkoper van het goed is, door de ontvangen betaling, verrijkt. De eerdere eigenaar kan dan ook een beroep doen op ongerechtvaardigde verrijking om zijn geleden schade (gedeeltelijk) gecompenseerd te krijgen.

Wanneer sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking is de verrijkte verplicht de verarmde zijn schade te vergoeden voor zover dit redelijk is. De te vergoeden schade is afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag en de hoogte van het bedrag van verrijking. Het laagste bedrag geldt als uitgangspunt om het bedrag dat dient te worden vergoed te bepalen.

Heeft u te maken met een situatie waarin sprake is van ongerechtvaardigde verrijking en wilt u als verrijkte of verarmde weten wat uw rechten en plichten zijn en welke stappen u mogelijk kunt ondernemen, aarzel dan niet en meld uw zaak vrijblijvend en kosteloos aan via het formulier op onze website of neem telefonisch contact op met een van onze aansprakelijkheidsrechtadvocaten via 013 53 53 885.

nl_NL