Asielprocedure

Asielzoekers hebben recht op een advocaat die hun begeleid tijdens de asielprocedure. Er wordt vanzelf een advocaat aan een asielzoeker gekoppeld. Dat gebeurt echter niet meteen nadat de asielzoeker in Nederland de asielaanvraag heeft ingediend.

Om asiel aan te vragen dient de asielzoeker zich te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar wordt de asielaanvraag over het algemeen ondertekend. Indien iemand met het vliegtuig naar Nederland komt dan dient hij zich te melden bij de Koninklijke Marechaussee en wordt de asielzoeker naar het aanmeldcentrum op Schiphol gebracht waar de asielaanvraag wordt ondertekend. Het aanvragen van asiel is kosteloos Na het aanvragen van asiel in Ter Apel of indien de asielzoeker met het vliegtuig is gekomen op Schiphol vindt er vaak al een gesprek plaats met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)  en bij spoor 3, 4 en 5 ook een zogenaamd aanmeldgehoor met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). In die gehoren mag niet worden gesproken over de redenen waarom iemand is gevlucht, de zogenaamde asielmotieven.

Hoe de procedure daarna verloopt ligt er aan welke soort procedure (spoor) wordt doorlopen. De vijf sporen zijn als volgt:

  • De Dublinprocedure (spoor 1)
  • Veilig land van Herkomst of bescherming elders in de EU procedure ( spoor 2)
  • Versnelde inwilliging goed gedocumenteerde ( spoor 3)
  • De Algemene Asielprocedure (spoor 4)
  • Mogelijke inwilliging, na onderzoek naar identiteit/nationaliteit (spoor 5)

In spoor 3 en 5 is het de bedoelding dat evident kansrijke asielaanvragen versneld kunnen worden behandeld en ingewilligd. Hierbij valt bij spoor 3 te denken aan goed gedocumenteerde asielzoekers die afkomstig zijn uit een land waar het oorlog is. Bij spoor 5 gaat het over niet goed gedocumenteerde asielzoekers afkomstig uit een land waar bijvoorbeeld een oorlog gaande is. Als uit het nader onderzoek blijkt wie zij zijn en dat ze uit dat land afkomstig zijn wordt de asielaanvraag ingewilligd.

Daarnaast is het ook mogelijk om na een afwijzing een nieuw asielverzoek in te dienen. Dat noemen we een opvolgende aanvraag.

Onze advocaten zijn gespecialiserd in het asielrecht en kunnen u op basis van gefinancierde rechtsbijstsand (pro deo) bijstaan.  Wij dan doet niet bij opvolgende aanvragen nu die vergoeding dusdanig laag is dat deze de kosten niet eens dekt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

nl_NL