Ondertoezichtstelling (OTS)

Wanneer uw minderjarige in aanraking komt met politie of justitie of als er signalen komen uit andere hoeken zoals school, kan het zijn dat Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld. Die stellen dan een onderzoek in om na te gaan of de ontwikkeling van uw minderjarige in gevaar is. Mocht dit zo zijn dan kan er een verzoek komen om uw minderjarige onder toezicht te stellen. Zo’n verzoek tot ondertoezichtstelling wordt tijdens een rechtszitting behandeld. Een ondertoezichtstelling kan worden opgelegd door een kinderrechter. Als dit wordt toegewezen dan wordt een gezinsvoogd aangesteld van een zogenaamde gecertificeerde instelling en moet u als ouder de hulp en ondersteuning van deze gezinsvoogd bij de opvoeding van uw minderjarige accepteren.

Bij dreiging van ondertoezichtstelling is het daarom van belang dat u als ouders of u als minderjarige zich goed laat adviseren door een jeugdrechtadvocaat. Met de juiste argumenten is regelmatig een ondertoezichtstelling nog te voorkomen. Voorkom dus onnodige maatregelen en meld uw zaak aan via het formulier op onze site en dan zult u snel in contact komen met een ervaren jeugdrechtadvocaat.

nl_NL