Kort verblijf

Wilt u voor een korte periode van maximaal negentig dagen naar Nederland toe komen en u bent afkomstig uit een land dat staat op de lijst van derden landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum, dan dient u een visum voor kort verblijf aan te vragen ook wel Schengenvisum genoemd. Dit omdat u met zo’n visum toegang heeft tot alle Schengenlanden. Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visumcode, EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles.

De voorwaarden ter verkrijging van het visum zijn afhankelijk van de reden waarom u naar Nederland toe komt. Zo kan het zijn dat u voor vakantie of familiebezoek naar Nederland toe komt maar het is ook mogelijk dat u een visum wenst in verband met een zakelijk bezoek. In alle gevallen dient u in ieder geval te beschikken over een geldig reisdocument wat na het einde van de visumperiode nog drie maanden geldig moet zijn. Ook mag u geen gevaar zijn voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van een van de Schengenlanden. Daarnaast dient u over een ziektekostenverzekering te beschikken. De overige voorwaarden verschillen per doel van het visum en zullen hieronder nader worden toegelicht.

nl_NL