Uithuisplaatsing (UHP)

Als de ondertoezichtstelling (OTS) aldus de betrokken instanties niet toereikend blijkt of als de betrokken instanties een ondertoezichtstelling meteen al niet voldoende vinden, dan kan er ook een uithuisplaatsing worden verzocht. Uw minderjarige - of jij als minderjarige - woont indien dat verzoek wordt toegewezen niet langer meer bij de ouder(s) maar in een instelling of pleeggezin. Een verzoek tot uithuisplaatsing kan worden ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of het Openbaar Ministerie.

Indien het gaat om een gesloten uithuisplaatsing kan ook het College van Burgemeester en Wethouders een verzoek indienen indien de ouder(s) met gezag daarmee instemmen/instemt. Een uithuisplaatsing is enkel mogelijk indien:

  • Dat voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige noodzakelijk is; 
  • Onderzoek naar de minderjarige nodig is.

Spoeduithuisplaatsing

Indien spoed is bij de uithuisplaatsing dan kan de rechter een machtiging geven zonder dat de belanghebbenden worden gehoord. De belanghebbenden worden dan binnen twee weken opgeroepen voor een zitting.

Onze jeugdrechtspecialisten kunnen u bijstaan indien een (gesloten) machtiging tot uithuisplaatsing dreigt en u vertellen wat uw rechten en de rechten van uw minderjarige zijn en wat u kunt doen om de uithuisplaatsing te voorkomen dan wel van een zo kort mogelijke duur te laten zijn. Samen met u gaan wij voor een zo goed mogelijk eindresultaat. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Meld dan geheel vrijblijvend uw zaak aan via het formulier op deze website of neem telefonisch contact met ons op.

nl_NL