Jeugdstrafrecht

Minderjarigen kunnen in Nederland pas vanaf hun 12 jaar aansprakelijk worden gehouden voor hun handelen op grond van het strafrecht. Voor minderjarigen onder de 12 is het strafrecht dan ook niet van toepassing.

Het jeugdstrafrecht kent een aantal regels die afwijken van het volwassenstrafrecht. Zo mag een aangehouden minderjarige die op het politiebureau verblijft bezoek van zijn ouders of voogd ontvangen. Onze advocaten hechten veel waarde aan dit recht. Als een van onze strafrechtspecialisten de minderjarige heeft bezocht op het politiebureau, wordt meteen contact gelegd met de ouders of voogd van de minderjarige, zodat de ouders of voogd ook daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen/krijgt om de minderjarige te bezoeken.

Het jeugdrecht kent ook een aantal straffen die in het volwassenstrafrecht onbekend zijn, zoals Halt. Daarnaast liggen de straffen voor dezelfde soort feiten een stuk lager dan in het volwassenstrafrecht. In de zogenaamde oriëntatiepunten voor de straftoemeting staan de uitgangspunten voor de strafoplegging van de rechtbanken bij de meest voorkomende strafbare feiten. Daarin is een onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en minderjarigen.

Het uitgangspunt is dat minderjarigen van 12 tot en met 17 jaar worden berecht volgens het jeugdstrafrecht en meerderjarigen vanaf 18 jaar volgens het volwassenenstrafrecht, maar de rechter kan in de leeftijdscategorie 16 tot 23 jaar op grond van de ernst van het delict en de persoonlijkheid van de verdachte van dit uitgangspunt afwijken.

nl_NL