Halt

Halt staat voor “het alternatief”. Een Halt-afdoening wordt aan een minderjarige aangeboden door de politie als het om een klein vergrijp gaat. De Halt-afdoening kan betrekking hebben op:

  • Het vergoeden van de schade;
  • Het uitvoeren van activiteiten met een opvoedend karakter, zoals het schrijven van een opstel of een excuusbrief;
  • Het uitvoeren van taken die te maken hebben met strafbare feiten, bijvoorbeeld een werkstraf verrichten; en
  • Het uitvoeren van taken die te maken hebben met de veroorzaakte schade, zoals het weghalen van graffiti.

Een Halt-afdoening is alleen mogelijk als de minderjarige het strafbare feit bekent en instemt met de verwijzing naar Halt. De Halt-afdoening wordt niet opgenomen op de justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd, van de minderjarige.

Een Halt-afdoening is maar maximaal twee keer mogelijk en tussen de twee aanbiedingen door de politie moet minimaal één jaar zitten.

nl_NL