Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de kinderrechter te verschijnen bij de rechtbank. Op de dagvaarding staat vermeld waar en wanneer uw minderjarige en u als ouder(s) of voogd bij de kinderrechter moet verschijnen

Een minderjarige is in tegenstelling tot een meerderjarige verplicht om aan de oproep gehoor te geven en dus ter zitting bij de kinderrechter te verschijnen. De ouder(s) of voogd van de minderjarige krijgen/krijgt ook een oproeping en zijn/is ook verplicht om aanwezig te zijn. Als de opgeroepen ouders(s) of voogd niet verschijnen kan het zijn dat de kinderrechter de behandeling van de zaak aanhoud en een bevel medebrengen verleend voor de ouder(s).

Bij de dagvaarding zit de zogeheten tenlastelegging, waaruit volgt van welk strafbaar feit uw minderjarige wordt verdacht.

De zitting bij de kinderrechter verloopt op een aantal punten anders dan de zitting bij de politierechter of de meervoudige kamer van de rechtbank. Lees om meer te weten te komen over het verloop van de zitting bij de kinderrechter verder onder het kopje zitting bij de kinderrechter.

nl_NL