Gesloten uithuisplaatsing ( UHP)

Indien het gaat om een gesloten uithuisplaatsing dan zijn de voorwaarden voordat een kinderrechter een machtiging daarvoor verleent aldus artikel 6.1.2 lid 2 Jeugdwet, dat:

  • De minderjarige ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en
  • om te voorkomen dat de minderjarige zich aan de jeugdhulp onttrekt, of
  • om te voorkomen dat anderen de minderjarige onttrekken aan de jeugdhulp.

Een gesloten uithuisplaatsing is de meest verstrekkende maatregel in het civiele jeugdrecht. Een minderjarige wordt niet alleen van zijn ouder(s) gescheiden maar ook geplaatst in een instelling waar de minderjarige in zijn of haar vrijheid wordt beperkt.

Het is natuurlijk van groot belang dat waar dit mogelijk is een gesloten uithuisplaatsing wordt voorkomen en als dit niet te voorkomen is dat de machtiging voor een gesloten plaatsing voorwaardelijk wordt opgelegd en voor een zo kort mogelijke duur wordt opgelegd. Bij een voorwaardelijke machtiging gesloten uithuisplaatsing, waar volgens Berte Advocaten te weinig gebruik van wordt gemaakt, worden voorwaarden opgesteld, zoals naar school gaan en behandeling volgen, waar de minderjarige mee instemt. Zolang de voorwaarden worden nageleefd zal de minderjarige niet gesloten worden geplaatst.

Er dient aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval te worden vastgesteld dat het doel niet op minder ingrijpende wijze kan worden behaald. Dit betekent niet dat eerst alle minder ingrijpende vormen van jeugdhulp moeten worden uitgeprobeerd. Maar bij de kinderrechter  dient wel aandacht te worden besteed aan de minder ingrijpende vormen van jeugdhulp, onder meer door het voorhouden van minder ingrijpende alternatieven.

Onze jeugdrechtspecialisten kunnen u bijstaan indien een (gesloten) machtiging tot uithuisplaatsing dreigt en u vertellen wat uw rechten en de rechten van uw minderjarige zijn en wat u kunt doen om de uithuisplaatsing te voorkomen dan wel van een zo kort mogelijke duur te laten zijn. Samen met u gaan wij voor een zo goed mogelijk eindresultaat. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Meld dan geheel vrijblijvend uw zaak aan via het formulier op deze website of neem telefonisch contact met ons op.

nl_NL