Voordelen van een incassoadvocaat

Zowel een incassoadvocaat, als een incassobureau als een gerechtsdeurwaarder kunnen handelingen voor u ondernemen om de openstaande vordering bij de debiteur te incasseren. Helaas blijven voor een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder bepaalde deuren gesloten.

Zo kan een incassoadvocaat, in tegenstelling tot een incassobureau, beslag leggen op de boedel en de inkomsten van de debiteur. Dit kan van belang zijn om te voorkomen dat u later de vordering niet meer kan verhalen op uw schuldenaar. Indien beslag wordt gelegd om te voorkomen dat u straks met lege handen komt te staan, wordt het conservatoir beslag genoemd. Onze advocaten kunnen samen met u bekijken of dit in uw geval noodzakelijk is. Indien via een gerechtelijke procedure de vordering is vastgesteld dan wordt het conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag, zodat u uw vordering daadwerkelijk kan innen. Ook hieromtrent kunnen onze incassoadvocaten u adviseren.

Daarnaast zijn incassobureaus en gerechtsdeurwaarders niet bevoegd om vorderingen te incasseren middels een gerechtelijke procedure als deze vorderingen meer bedragen dan €25.000,-. Een incassoadvocaat daarentegen kan u ook bij vorderingen boven €25.000,- bijstaan.

Tevens kan een incassoadvocaat als enige een faillissementsaanvraag indienen. Het aanvragen van faillissement kan een zeer goed pressiemiddel zijn, aangezien debiteuren meestal willen voorkomen dat ze failliet gaan. De debiteur zal zich derhalve bij een (mogelijke) faillissementsaanvraag genoodzaakt voelen om in overleg met zijn schuldeiser alsnog een regeling te treffen.

 

Heeft u vragen?

Wij zijn er voor u

nl_NL