Gezinshereniging asiel

De asielzoeker die in het bezit is gesteld van een asielvergunning kan bepaalde gezinsleden naar Nederland laten komen. Deze gezinsleden krijgen net als de hoofdpersoon (ook wel referent) een asielvergunning als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Het voordeel van deze status is dat minder strenge voorwaarden gelden dan bij reguliere gezinshereniging. Er geldt bijvoorbeeld een vrijstelling van het middelen-, het leges- en het inburgeringsvereiste. Ook hebben gezinsleden met een afgeleide asielstatus een sterker verblijfsrecht dan gezinsleden met een reguliere verblijfsstatus. Maar de afgeleide asielstatus is - net als de reguliere status voor verblijf bij een hoofdpersoon - een afhankelijke verblijfsstatus. Dat brengt onder meer met zich mee dat als de gezinsband wordt verbroken met de hoofdpersoon dit gevolgen heeft voor de vergunning. Onder aan deze pagina bij “meer gezinshereniging asiel “kunt u informatie vinden over onder andere de gezinsband.

Advocaat gezinshereniging

Heeft u een asielvergunning gekregen en wilt u  gezinshereniging aanvragen? Of heeft u een aanvraag gedaan maar is deze afgewezen? Meld dan gratis en vrijblijvend uw zaak aan via het formulier op onze website of neem telefonisch contact op via 013 53 53 885. Bij Berte Advocaten werken twee zeer ervaren asielrecht advocaten die u kunnen adviseren en zo nodig voor u procederen en altijd gaan voor het voor u best mogelijke resultaat.

Let op: voor de aanvraag gezinshereniging zelf bestaat er geen recht op gefinancierde rechtsbijstand. Dit brengt met zich mee dat wij bij een aanvraag alleen als betaalde advocaten kunnen helpen. Indien uw aanvraag is afgewezen of als de IND uw verblijfsrecht op grond van gezinshereniging wil intrekken komt u waarschijnlijk wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. 

nl_NL