Nareis termijn

De aanvraag om gezinshereniging, de mvv-aanvraag nareis (machtiging voorlopige verblijf) dient binnen 3 maanden nadat aan de hoofdpersoon bekend is gemaakt dat hij of zij een asielvergunning heeft gekregen te zijn ingediend. Dit wordt het nareiscriterium genoemd. Dit is een zeer belangrijke en fatale termijn! Indien de nareistermijn zonder verschoonbare reden wordt gemist, dan betekent dit dat er geen mvv-aanvragen nareis meer kunnen worden ingediend maar moeten reguliere procedure worden gevolgd met veel strengere voorwaarden.

In het geval dat het gezinslid eerder Nederland is ingereisd dan de hoofdpersoon wordt ook voldaan aan de nareistermijn. Ook gezinsleden die op eigen gelegenheid (en eventueel zonder geldige mvv) in Nederland zijn gekomen binnen de nareistermijn, voldoen aan dit criterium.

Als de gezinsleden van de statushouder spoorloos zijn, is het van groot belang toch binnen drie maanden de aanvraag voor gezinshereniging in te dienen. Uit deze aanvraag blijkt namelijk de intentie om het betreffende gezinslid zo spoedig mogelijk over te laten komen. Als de gezinsleden spoorloos zijn kan het bureau 'Tracing' van het Rode Kruis worden ingeschakeld. Bewaar de correspondentie zorgvuldig, deze kan later van belang zijn om de intentie tot een spoedige hereniging aan te tonen.

nl_NL