Verblijfsvergunning asiel

Asielzoekers en vluchtelingen kunnen in aanmerking komen voor een asielvergunning in Nederland.

Een vluchteling is aldus het Vluchtelingenverdrag iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde etnische of sociale groep en die in het eigen land geen bescherming krijgt.

Naast vluchtelingen komen ook asielzoekers in aanmerking voor een asielvergunning als zij een reëel risico lopen op ernstige schade als zij naar hun herkomstland zouden terugkeren. Gezinsleden van asielzoekers kunnen onder omstandigheden een afgeleide asielstatus krijgen.

Zie voor meer uitleg de pagina toelatingsgronden.

Duur asielvergunning

Indien een asielvergunning wordt toegekend is dit voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van vijf jaar. De eerste vijf jaar kan de asielvergunning worden ingetrokken als de situatie in het land van herkomst verbetert. Na vijf jaar komt de statushouder in aanmerking voor een asielvergunning voor onbepaalde tijd. Deze kan slechts wegens bijzondere redenen, bijvoorbeeld als de statushouder strafbare feiten heeft gepleegd,  nog worden ingetrokken.

nl_NL