Strafbare feiten gepleegd

De IND krijgt van het Openbaar Ministerie informatie over veroordelingen. De IND beoordeeld dan of zij gelet op het totaal aan veroordelingen tot intrekking van de verblijfsvergunning over kunnen gaan. De IND hanteert hierbij de “glijdende schaal”. Dit houdt in dat de duur van de opgelegde gevangenisstraf wordt afgezet tegen de duur van het rechtmatig verblijf in Nederland.

Alle voor misdrijven opgelegde straffen worden omgerekend naar gevangenisstraf. Zo geldt iedere twee uur werkstraf als één dag gevangenisstraf.

De duur van het rechtmatig verblijf wordt berekend tot het moment waarop de verblijfsvergunning volgens het (nieuwste) beleid kon worden ingetrokken. Hierbij een voorbeeld (gekopieerd uit de Werkinstructie van de IND):

De vreemdeling is op 01-01-2000 in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning.

Op 01-05-2007 pleegt hij een strafbaar feit waarvoor hij onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand.

Op 01-07-2007 pleegt hij een strafbaar feit waarvoor hij onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand.

Op 01-09-2007 pleegt hij een strafbaar feit waarvoor hij onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden.

Op 01-01-2013 pleegt hij een strafbaar feit waarvoor hij onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. Van de laatste veroordeling is bij de IND een melding binnen gekomen.

Met toepassing van de huidige glijdende schaal is sprake van een normoverschrijding op 01-09-07. Hij heeft dan tussen de 7 en 8 jaar rechtmatig verblijf. De strafoplegging bedraagt 38 maanden (alle veroordelingen kunnen bij elkaar worden opgeteld) en dat is ruimschoots meer dan de norm van 8 maanden als omschreven in artikel 3.86, vijfde lid.

De IND berekent voor het toepassen van de glijdende schaal het rechtmatig verblijf. Dit is dus niet gelijk aan het daadwerkelijk rechtmatig verblijf in Nederland. Dit staat allemaal in het, zeker voor leken op het gebied van Vreemdelingenrecht, onleesbare artikel 3.86 van het Vreemdelingenbesluit.

De glijdende schaal is in juni 2012 aangescherpt. Vóór juni 2012 kon de verblijfsvergunning na een rechtmatig verblijf van meer dan 20 jaar niet (meer) worden ingetrokken. Deze regel is in 2012 door de IND afgeschaft.

Krijgt u van de IND een voornemen tot intrekken neem dan direct contact met ons op. Vaak gaat de IND uit van een onjuiste begindatum van het (rechtmatig) verblijf in Nederland of zijn uitzonderingen van toepassing. Bovendien dient de IND altijd een belangenafweging te maken, waarbij het gezinsleven en het privéleven in de belangenafweging dienen te worden betrokken.

nl_NL