Niet meer voldoen aan de voorwaarden

De IND verleent een verblijfsvergunning (regulier bepaalde tijd) onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in het besluit van de IND en ook op het verblijfsdocument, het pasje.

Voorbeelden van deze voorwaarden (“beperkingen”) zijn: “Verblijf bij echtgenote”, “Verblijf bij partner”, “Verblijf bij ouder” of “Verblijf gedurende het volgen van de studie Informatica bij Fontys”.

Daarnaast kan de IND in sommige gevallen tot intrekking van uw verblijfsvergunning of die van uw echtgenoot of partner overgaan indien het (gezins-)inkomen is gedaald.

Indien de IND informatie ontvangt door een ‘klikbrief’ of informatie van de gemeente, waaruit volgt dat niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, stuurt de IND een voornemen. Een voornemen is een brief waarin de IND aangeeft dat zij van plan is om de aan u verleende verblijfsvergunning in te trekken. Als u zo’n voornemen ontvangt is het raadzaam om meteen contact met ons op te nemen.

Het kan zijn dat de informatie die de IND heeft ontvangen niet juist is, of dat de informatie wel juist is maar dat dit niet hoeft te leiden tot intrekking van de verblijfsvergunning.

Als de informatie die de IND heeft ontvangen wél juist is, kan soms een andere verblijfsvergunning worden aangevraagd. Dat heet dan een aanvraag wijziging beperkingen.

Neem contact met ons op zodra er een voornemen van de IND is, de IND een beslissing tot intrekking heeft genomen of als u zelf weet dat er problemen zijn om uw verblijfsvergunning te behouden.

Let op: de termijn om te reageren op een voornemen is in de regel slechts 2 weken. De termijn om bezwaar te maken tegen een besluit van de IND is maar 4 weken.

nl_NL