Onverschuldigde betaling

Het kan voorkomen dat u aan een ander een geldbedrag heeft betaald waarvoor geen rechtsgrond bestaat of dat een ander aan u een geldbedrag heeft betaald waarvoor geen rechtsgrond bestaat. Als sprake is van een dergelijke situatie, is sprake van een onverschuldigde betaling.

Een rechtsgrond voor een betaling kan een koopovereenkomst zijn maar ook een schenking levert een rechtsgeldige rechtsgrond op voor een betaling. Als geen rechtsgeldige rechtsgrond bestaat voor de betaling kan de persoon die het geldbedrag heeft betaald het geldbedrag terugvorderen door een beroep te doen op de onverschuldigde betaling (artikel 6:203 van het Burgerlijk Wetboek).

Daarnaast kan het zo zijn dat u een goed of een prestatie heeft geleverd waarvoor geen rechtsgrond bestaat of dat een ander aan u een goed of prestatie heeft geleverd zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat. Ook dit, ondanks dat het niet om een geldbedrag gaat, levert een onverschuldigde betaling op. Degene die zonder rechtsgrond het goed of prestatie heeft geleverd, heeft het recht om het goed terug te vorderen dan wel om de prestatie ongedaan te laten maken.

In sommige gevallen is het niet meer mogelijk om een goed terug te leveren of om een prestatie ongedaan te maken. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat het goed inmiddels is geconsumeerd. Ook een reeds gegeven advies kan niet meer worden teruggedraaid. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval dient dan een vergoeding te worden betaald voor het geleverde goed of de geleverde prestatie.

Degene die het geldbedrag terug moet betalen, het goed moet teruggeven of de prestatie ongedaan dient te maken, kan in sommige gevallen aanspraak maken op vergoeding voor bepaalde onkosten die hij heeft moeten maken.

Heeft u een onverschuldigde betaling verricht of heeft u een onverschuldigde betaling ontvangen en wilt u graag weten waar u aan toe bent en welke juridische stappen u kunt ondernemen? Meld uw zaak dan aan via het formulier op deze website of neem telefonisch contact met ons op voor een vrijblijvend advies via 013 53 53 885.

nl_NL