Afwijzingsgronden asiel

Er zijn meerdere gronden waarop de IND een asielaanvraag kan afwijzen, te weten:

U kunt op een van de gronden klikken en dan krijgt u de toelichting bij die grond te lezen.

nl_NL