Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is grofweg onder te verdelen in twee subcategorieën, namelijk aansprakelijkheid op grond van een bestaand mondeling of schriftelijk contract (contractenrecht) en aansprakelijkheid zonder een contractuele relatie tussen de partijen, ook wel buitencontractuele aansprakelijkheid genoemd.

Het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht kent als uitgangspunt dat een ieder zijn eigen schade dient te betalen maar in sommige gevallen kan het zo zijn dat een ander voor de geleden schade aansprakelijk is. Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten kennen de ins en outs van het aansprakelijkheidsrecht en kunnen samen met u bekijken voor wiens rekening en risico de schade in een bepaalde situatie dient te komen. Samen met u zullen onze advocaten bekijken of de schadeclaim en de getroffen maatregelen terecht zijn en met u een plan van aanpak opstellen om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen of bent u door een ander aansprakelijk gesteld, meld uw zaak dan aan via het formulier op onze website of neem telefonisch contact met ons op via 013 53 53 885 om samen met onze advocaten uw casus te bespreken zodat u duidelijkheid krijgt over wat uw rechten en plichten zijn.

nl_NL