Verhuur woonruimte

Huurder

Op het moment dat u een woning huurt van een particulier of van een organisatie is het huurrecht automatisch op uw situatie van toepassing. In veel gevallen levert het huren van een woning geen conflict op met uw verhuurder maar in sommige gevallen is dat helaas anders. Vragen die in het kader van het huurrecht kunnen spelen zijn onder andere:

 • Is het onderverhuren van mijn woning toegestaan?
 • Is medeverhuur toegestaan?
 • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn woning?
 • Wie betaalt de schade die ik heb geleden doordat mijn woning een gebrek heeft?
 • Mag de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?
 • Wat zijn de gevolgen als de huur niet tijdig wordt betaald?
 • Welke juridische stappen kan ik ondernemen als de verhuurder mij uit mijn woning wil zetten? Wat kan ik nog doen als de rechter al heeft geoordeeld dat mijn woning mag worden ontruimd?

Voor beantwoording van al deze vragen en ook de vele andere vragen die omtrent het huren van een woning bij u als huurder kunnen spelen kunt u contact opnemen met een van onze huurrechtspecialisten via 013 53 53 885. Twijfel niet en neem direct contact op om zodat, indien en voor zover nodig, de nadelige gevolgen voor u als huurder kunnen worden beperkt.

Verhuurder

Het verhuren van een woning levert juridisch gezien weinig problemen op zolang u als verhuurder en uw huurder het onderling met elkaar eens zijn. Dat betekent niet dat u met uw huurder alles kan afspreken wat u als verhuurder maar wilt zolang uw huurder het met u eens is. Het huurrecht kent een aantal wettelijke regelingen, waarvan (niet in het nadeel van de huurder) mag worden afgeweken. Wilt u er zeker van zijn dat uw huurcontract voordat u het aan een huurder aanbiedt aan alle juridische voorwaarden voldoet of wilt u uw lopende huurcontract(en) laten controleren door een huurrechtspecialist neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Het kan ook zijn dat tussen u en uw huurder een geschil is ontstaan omtrent de verhuur van de woning omtrent bijvoorbeeld het onderhoud van de woning of achterstallige huurpenningen. Vragen die bij u als verhuurder zouden kunnen opspelen zijn:

 • Wat soort onderhoudswerkzaamheden komen voor risico en rekening van de verhuurder en welke niet?
 • Mag de huurder de huurbetaling opschorten of verlagen bij een gebrek?
 • Onder welke voorwaarde mag ik overgaan tot renovatie?
 • Welke schade dient u te vergoeden aan mijn huurders als u overgaat tot renovatiewerkzaamheden?
 • Onder welke voorwaarde mag u als verhuurder overgaan tot ontbinding?
 • Wanneer kan u als verhuurder de woning laten ontruimen?
 • Wanneer kan ik de huurovereenkomst opzeggen?
 • Welke stappen kunt als verhuurder ondernemen als uw woning onrechtmatig wordt gebruikt?

Voor beantwoording van al deze vragen en ook de vele andere vragen die omtrent het verhuren van een woning bij u als verhuurder kunnen spelen kunt u contact opnemen met een van onze huurrechtspecialisten via 013 53 53 885. Aarzel niet en neem direct contact op om zodat, indien en voor zover nodig, de nadelige gevolgen voor u als verhuurder kunnen worden beperkt.

nl_NL