Verhuur bedrijfsruimte

De verhuur van bedrijfsruimte is door de wetgever opgedeeld in twee regimes met elk hun eigen regelgeving. Enerzijds kent de wet grofweg een regime voor alle bedrijfsruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en anderzijds een restcategorie voor de overige bedrijfsruimtes.

De meeste van de regels die zijn opgenomen in de wet zijn dwingrechtelijk van aard. Dit betekent dat slechts met toestemming van de rechter door u als verhuurder of u als huurder kan worden afgeweken van deze regels. Zo zijn in ons Nederlands Wetboek bijvoorbeeld regels vastgelegd over de huurtermijnen die zijn toegestaan. De hoofdregel is de zogeheten ‘vijf-plus-vijf jaren’-regel, wat inhoudt dat in beginsel een huurovereenkomst altijd voor minimaal vijf jaren moet worden aangegaan en dat na afloop van de periode van vijf jaren de huurovereenkomst van rechtswege wordt verlengd met nog eens een periode van vijf jaren.  Ook kent de wet met betrekking tot de (ver)huur van bedrijfspanden zeer strikte opzeggingsmogelijkheden.

Bent u als verhuurder of huurder benieuwd of uw huurovereenkomst voldoet aan de eisen die de wet stelt? Of heeft u momenteel een huurovereenkomst en wil u graag weten of dat deze voldoet aan de wettelijke regelingen? Of heeft u een geschil met uw verhuurder of uw huurder en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? Meld dan vrijblijvend  uw zaak aan of neem telefonisch contact op met een van onze advocaten, welke de huurovereenkomst voor u kunnen controleren en u van gedegen advies kunnen voorzien, zodat u in de toekomst niet voor verassingen komt te staan.

nl_NL