Kantoor

Wanprestatie

Soms komt het voor dat ondanks dat alles goed is afgesproken in het contract, de andere partij zich niet houdt aan de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Dit wordt wanprestatie genoemd. U kunt dan meerdere acties ondernemen, waarbij onze contractrecht advocaten u graag bijstaan, zoals:

  • nakoming van de overeenkomst eisen;
  • opschorting (het niet-verrichten) van uw eigen (betalings)verplichtingen;
  • de overeenkomst (laten) ontbinden; en
  • het eisen van een schadevergoeding. Hiervoor is in de meeste gevallen wel een ingebrekestelling vereist voor het intreden verzuim.

In drie gevallen is een ingebrekestelling niet nodig namelijk:

  1. als voor de nakoming een bepaalde datum (de zogeheten fatale termijn) was afgesproken en die is verstreken; of
  2. indien het gaat om een verbintenis tot schadevergoeding; of
  3. uit mededeling van de schuldenaar zelf blijkt dat deze niet tijdig zal nakomen.

In sommige gevallen heeft u echter geen recht op schadevergoeding ook als is door de wederpartij wanprestatie gepleegd. Situaties waarin u geen recht op schadevergoeding heeft zijn:

  • Overmachtsituaties; de wederpartij draagt geen schuld voor het niet nakomen van de overeenkomst;
  • Omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst zijn of hadden kunnen worden voorzien; en
  • Situaties waarin de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat bijvoorbeeld ontbinding/schadevergoeding niet mogelijk is.

Uiteraard kunnen ook andere situaties zich voordoen die ervoor zorgen dat een contract niet meer nageleefd hoeft te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het contract is vernietigd of nietig blijkt te zijn. Onze gespecialiseerde advocaten in het contractenrecht helpen u graag om voor u uit te zoeken of dat in uw geval zo is.

Op zoek naar een gespecialiseerde advocaat in het contractenrecht? Meld uw zaak dan vrijblijvend aan via het formulier op onze website of neem telefonisch contact op, wij zijn er voor u!

Heeft u vragen?

Wij zijn er voor u

nl_NL