Veilig derde land

Een asielaanvraag kan niet-ontvankelijk worden verklaard wanneer een derde land voor de asielzoeker als veilig derde land wordt beschouwd. De asielzoeker moet dan wel een zodanige band met het ‘veilige derde land’ hebben, dat het voor hem of haar redelijk is naar dat land te gaan. Als de asielzoeker een echtgenoot of partner heeft met de nationaliteit van het derde land of daar eerder heeft verbleven, wordt een zodanige band met het derde land dat het redelijk is voor de asielzoeker om naar dat land terug te gaan, al snel aangenomen.

Wat betreft het vereiste van feitelijke toelating tot het veilig derde land moeten er ‘redenen zijn om aan te nemen dat de asielzoeker daadwerkelijk wordt toegelaten tot het veilige derde land’. Wanneer dit wordt aangenomen, is het aan de asielzoeker om aan te tonen dat het derde land hem of haar niet zal toe laten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een verklaring van de ambassade van het derde land dat de asielzoeker niet wordt toegelaten.

nl_NL