Welke gezinsleden?

Welke gezinsleden hebben recht op een afgeleide asielstatus?

  • de leden van het kerngezin: de echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen.
  • de (ongehuwde) partner en de meerderjarige afhankelijke kinderen
  • ouders van een alleenstaande minderjarige

De minderjarige en jongvolwassen broertjes en zusjes van de alleenstaande minderjarige die tot het gezin behoren kunnen (als zij samen met de ouder(s) naar Nederland reizen) verblijf krijgen op grond van art. 8 EVRM ( recht op gezinsleven).

Het peilmoment voor de minderjarigheid van de referent is de datum van binnenkomst in Nederland en van het asielverzoek.

Bestaat de wens te herenigen met andere familieleden zoals broer(s) en/of zuster(s) die niet kunnen worden beschouwd als pleegkinderen, of met (oude) ouders (bij een meerderjarige of jongvolwassen asielstatushouder), dan kan alleen nog een beroep worden gedaan op het recht op gezinsleven zoals neergelegd in artikel 8 EVRM.

nl_NL