Strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie mag sinds een aantal jaar een strafbeschikking aan een verdachte opleggen. Aan de minderjarige wordt dan een straf opgelegd maar zonder dat de kinderrechter naar de zaak heeft gekeken. In dit soort gevallen kan geen vrijheidsbenemende straf, zoals een gevangenisstraf worden opgelegd, maar wel een geldboete of een taakstraf.

Bij minderjarigen zal meestal een (T)OM-zitting voorafgaan aan het opleggen van een strafbeschikking maar niet altijd. Indien de minderjarige, of u als ouder, het niet eens is met de beschikking kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat heet dan in verzet gaan tegen de strafbeschikking. Dit moet wel gebeuren binnen veertien dagen na ontvangst van de strafbeschikking. Indien een minderjarige een strafbeschikking heeft ontvangen en de minderjarige of zijn ouder(s) het niet eens  is met de strafbeschikking, neem dan spoedig contact op met een van onze strafrechtspecialisten om te bekijken wat wij voor kunnen betekenen.

nl_NL