Uitnodiging voor verhoor

In sommige zaken stuurt de politie de minderjarige een oproep om op het politiebureau te verschijnen. De minderjarige is niet verplicht om te verschijnen. Het kan wel zo zijn dat als de minderjarige niet verschijnt deze op een later tijdstip alsnog wordt aanhouden.

Indien uw minderjarige vragen heeft over zijn rechten en plichten, kan uw minderjarige of zijn ouder(s) of voogd altijd contact opnemen met een van onze strafrechtspecialisten. Zij kunnen dan met uw minderjarige (en zijn ouder(s) of voogd) bekijken wat het beste plan van aanpak is. Als uw minderjarig kind is opgeroepen voor een (T)OM-zitting of gedagvaard is voor de kinderrechter dan is rechtsbijstand door een advocaat gratis.

nl_NL