Zitting bij de kinderrechter

In tegenstelling tot bij het volwassenstrafrecht zal de strafzaak van een minderjarige worden behandeld achter gesloten deuren. Er is dan ook geen publiek aanwezig tijdens de zitting. In bijzondere gevallen kan wel toestemming worden gevraagd aan de kinderrechter door andere geïnteresseerden om de zitting bij te wonen.

Tijdens de zitting komen alle betrokken partijen aan het woord. De minderjarige zal worden gehoord door de rechter, de officier van justitie zal vertellen wat het Openbaar Ministerie van het strafbare feit vindt en welke straf aldus de officier van justitie passend is en de advocaat krijgt de mogelijkheid om namens het kind verweer te voeren. Vaak mogen de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de ouders of voogd van de kind ook nog hun standpunt tegen de rechter vertellen. Het kind krijgt altijd het laatste woord op de zitting.

Meestal doet de rechter meteen na de zitting uitspraak. Deze uitspraak heet een vonnis. Als de zaak door drie rechters wordt behandeld wordt pas na veertien dagen uitspraak gedaan.

nl_NL