Hoger beroep en cassatie

Als uw kind het niet eens is met het vonnis van de kinderrechter dan kan hoger beroep worden ingesteld. Het hoger beroep moet binnen veertien dagen na de uitspraak worden ingesteld. De strafrechter in hoger beroep bekijkt de hele zaak overnieuw. De rechters in hoger beroep heten raadsheren en de advocaat-generaal zal vertellen wat het Openbaar Ministerie van het strafbare feit vindt en als hij vindt dat de minderjarige strafbaar is een strafeis doen. De uitspraak in hoger beroep heet een arrest. Het hoger beroep wordt ook niet behandeld bij de rechtbank maar bij het gerechtshof.

Als ook het arrest van het gerechtshof tegenvalt dan bestaat nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Het arrest van het gerechtshof wordt dan voorgelegd aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in strafzaken in Nederland. De Hoge Raad zal bekijken of het recht op de juiste wijze is toegepast. Ook in cassatieprocedures kunnen de strafrechtadvocaten van Berte Advocaten u als minderjarige bijstaan.

nl_NL