Straffen en maatregelen

Als de kinderrechter de minderjarige schuldig en strafbaar vindt, zal deze een straf of maatregel opleggen. De straffen en maatregelen die kunnen worden opgelegd, zijn onder andere:

  1. Jeugddetentie
  2. Een taakstraf
  3. Een geldboete
  4. PIJ-maatregel
  5. Gedragsbeïnvloedende maatregel
  6. Onttrekking aan het verkeer
  7. Schadevergoedingsmaatregel
nl_NL