Schadevergoeding

Als de minderjarige verdachte in een strafzaak is vrijgesproken of als de strafzaak is geseponeerd, bestaat in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. De kosten die onder andere voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

  • De kosten van de advocaat;
  • Reis- en verblijfkosten als gevolg van het onderzoek en de behandeling van de zaak;
  • Vergoeding voor de schade die is geleden als gevolg van tijdsverzuim door de vervolging en de behandeling van de zaak; en
  • Vergoeding voor de dagen die de minderjarige in voorarrest heeft doorgebracht.

De minderjarige heeft in beginsel recht op een vergoeding van €105,- per dag voor iedere dag dat de minderjarige, nadat hij of zij in verzekering is gesteld, in een politiecel heeft verbleven en een vergoeding van €80,- per dag voor iedere dag dat de minderjarige in een justitiële jeugdinrichting  heeft verbleven.   

Ook als de minderjarige niet is vrijgesproken en de zaak niet is geseponeerd, kan in sommige gevallen toch nog aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van de schade voor ondergane voorlopige hechtenis, namelijk indien de minderjarige enkel is veroordeeld voor een feit, waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegestaan.

Wilt u graag een verzoek tot schadevergoeding indienen? Onze advocaten kunnen samen met u bekijken welke onkosten en schadeposten kunnen worden opgevoerd in het schadeverzoek en kunnen voor indiening van het schadeverzoek zorgdragen.

Het schadeverzoek dient binnen drie maanden na het eindigen van de zaak te zijn ingediend. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk na het beëindigen van uw zaak contact opneemt met een advocaat zodat er voldoende tijd is om een goed onderbouwd verzoek in te dienen.

 

nl_NL