(T)OM-zitting

Bij lichtere vergrijpen kan de officier van justitie besluiten om een minderjarige niet naar de kinderrechter te sturen maar zelf met de minderjarige en zijn ouder(s) of voogd in gesprek te gaan over het strafbare feit en de straf die daarvoor aldus de officier van justitie passend is. Dit gebeurt tijdens een zogeheten OM-zitting. De ouder(s) of voogd krijgen/krijgt hiervoor ook een uitnodiging van de officier van justitie. Uw minderjarige heeft recht op gratis rechtsbijstand van een advocaat ter voorbereiding van de zitting en voor het bijwonen van de zitting.

Tijdens de OM-zitting doet de officier van justitie een aanbod wat indien dit wordt geaccepteerd mee brengt dat de zaak niet wordt doorgestuurd naar de kinderrechter. De advocaat zal met u en uw minderjarige bekijken of het aanbod een goed aanbod is. Als uw minderjarige niets gedaan heeft en de advocaat bij de kinderrechter een vrijspraak verwacht dan is het natuurlijk niet wijs om een aanbod te accepteren.

Wordt het aanbod geaccepteerd dan wordt dit geregistreerd in de justitiële documentatie van de minderjarige. Deze justitiële documentatie wordt in de volksmond ook wel strafblad genoemd. Zo’n registratie kan problemen opleveren bij het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag. Het is dan ook verstandig om voorafgaand aan de OM-zitting een advocaat te raadplegen. Het gebeurt met enige regelmaat dat het een advocaat lukt om alsnog de zaak geseponeerd te krijgen of dat het voorstel van de officier van justitie na tussenkomst van een advocaat voor het kind er ineens een stuk beter uitziet.

Heeft u of heeft uw zoon of dochter een oproeping ontvangen of heeft u of uw zoon of dochter een strafvoorstel van de officier van justitie geaccepteerd en bent u het er toch niet mee eens, neem dan contact op met de strafrechtspecialisten van Berte Advocaten om te bekijken welke mogelijkheden u nog heeft.

nl_NL