Vakantie en familiebezoek

U dient een reisdoel te hebben in Nederland en dit aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een hotelreservering of een uitnodiging van een referent in Nederland. Een referent betreft dan de persoon alwaar u gaat verblijven, bijvoorbeeld uw familielid. De referent dient een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesvertrekking in te vullen en te ondertekenen.

Van groot belang is dat u bij de aanvraag al onderbouwt dat u voldoende redenen heeft om terug te keren naar uw land van herkomst. Het enkel overleggen van een retourticket is daartoe niet genoeg. Bij Berte Advocaten merken wij dat de meeste aanvragen voor een visum kort verblijf worden afgewezen omdat de sociale en economische binding met het land van herkomst onvoldoende is aangetoond en daardoor eraan wordt getwijfeld of de betrokken persoon na afloop van het visum wel terugkeert.

Is aan u een visum verstrekt en bent u binnen de termijn weer teruggekeerd is het van belang dat u uw terugkeer ook weer meld bij de ambassade dan wel het consulaat. Doet u dit niet dan kan dit bij een volgende aanvraag voor een visum problemen opleveren.

Heeft u een afwijzing ontvangen van uw visumaanvraag? Binnen vier weken kunt u bezwaar maken. De ervaren en daadkrachtige vreemdelingenadvocaten van Berte advocaten staan u graag in deze procedure bij. Meld dan ook geheel vrijblijvend en gratis uw zaak aan via het formulier op deze website. Een van onze advocaten zal dan spoedig contact met u opnemen.

nl_NL