Vrije termijn

Als u een EU/ EER-onderdaan bent of Zwitser en u wilt voor kort verblijf naar Nederland komen dan heeft u geen visum nodig. Kort verblijf betreft een verblijf voor de duur van maximaal negentig dagen. Als u afkomstig bent uit de EU/ EER of burger bent van Zwitserland dan mag u drie maanden in Nederland zijn om werk te zoeken. Als u werk heeft gevonden mag u logischerwijs blijven. Maar ook als u geen werk heeft gevonden maar nog steeds op zoek bent naar werk dan mag u nogmaals drie maanden blijven.

Voor andere niet visumplichtige geldt eveneens een vrije termijn in Nederland voor de duur van negentig dagen. Via deze link komt u bij de lijst van landen waarvan de burgers niet visumplichtig zijn. De vrije termijn van niet visumplichtige vreemdelingen kan in geval van bijzondere omstandigheden tot maximaal 180 dagen worden verlengd. Er dient dan wel een beroep te worden gedaan op tenminste een van de volgende situaties:

  • overmacht
  • ernstige ziekte van familieleden van de vreemdeling
  • ernstige ziekte van de vreemdeling
  • een zeer gewichtig zakelijk belang

Daarnaast verlengd de IND in geval er sprake is van een wezenlijk Nederlands belang de vrije termijn tot maximaal 180 dagen. Het moet dan gaan om zeer bijzondere gevallen waarbij in ieder geval het nationale belang in het geding zijn.

Zodra er sprake is van een actueel gevaar voor de openbare orde dan is er geen verblijf meer tijdens de vrije termijn toegestaan, de vrije termijn wordt dan ook beëindigd. Van gevaar voor de openbare orde is sprake als de vreemdeling gesignaleerd is als ongewenst verklaarde vreemdeling of als er sprake is van een inreisverbod.

nl_NL