Zakelijk bezoek

Een visum voor een zakelijk bezoek wordt ook aangevraagd bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Om een Schengenvisum te verkrijgen moet een zo volledig mogelijk gedocumenteerde aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging worden ingediend. Het doel van de reis moet duidelijk zijn en worden ondersteund door documenten. Bij een zakelijk Schengenvisum gaat het om een zakelijk reisdoel met een economisch belang voor Nederland. Voorbeelden van zakelijke belangen zijn aldus de IND:

  • overleg of training bij een in Nederland gevestigd bedrijfsonderdeel
  • aan- en verkoop van producten, zakelijke transacties en offertes
  • bijwonen van een beurs, congres of seminar
  • deelname aan een cultureel of sportief evenement
  • diplomatiek bezoek (diplomaten)
  • politiek bezoek
  • stage- of studie korter dan negentig dagen

Let erop dat het visum op zichzelf geen recht geeft op het verrichten van kortdurende werkzaamheden bij een dochtervestiging of bij een Nederlandse klant. Bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een zakelijke bespreking, kunnen wel zijn vrijgesteld van het vereiste van een tewerkstellingsvergunning. Reist u vaak naar Naderland vanwege uw werk, vraag dan aan de Nederlandse ambassade of u in aanmerking komt voor het Orange Carpet visumprogramma. Vooral werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland kunnen gebruik maken van het Orange Carpet visumprogramma. Maar voor organisaties (cultureel, wetenschappelijk, overheid) kunnen dezelfde voordelen gelden. De voorwaarden voor het Orange Carpet programma kunnen per land anders zijn en de ambassade beslist of u voldoet aan de lokale voorwaarden.

Werknemers van ondernemingen die zijn toegelaten tot het Orange Carpet visumprogramma kunnen dus via een vereenvoudigde en snellere procedure visa aanvragen. In sommige gevallen kan een mutipal entry visum voor de duur van maximaal drie jaar worden afgegeven.

Met het door de Nederlandse ambassade afgegeven visum kan niet alleen binnen Nederland worden gereisd maar binnen het gehele Schengengebied. Het Schengengebied bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Roemenië en Cyprus, plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Nog een voordeel van een multi entry visum is dat u als houder vrij mag reizen binnen het hele Schengengebied en ook meerdere keren het Schengengebied in- en uit kunt reizen. Indien u namelijk een visum heeft voor een inreis (single entry) en u verlaat voordat uw visum verloopt het Schengengebied dan zult u toch een nieuw visum moeten aanvragen als u opnieuw in het Schengengebied wilt komen, ook al was uw oude visum nog niet verlopen.

Voorwaarden: Naast een geldig paspoort dat nog minstens drie maanden geldig is na verloop van het aangevraagde visum dient een bewijs te worden overgelegd van voldoende financiële middelen. Daarnaast dient een bewijs te worden overgelegd hoe uw verblijf wordt bekostigd, bijvoorbeeld een verklaring dat de instelling de kosten van het verblijf op zich neemt.

  • u dient ook documenten te overleggen ter ondersteuning van het verblijfsdoel, bijvoorbeeld een uitnodiging of een toelatingsbrief.
  • zoals hiervoor al aangegeven kan het zijn dat voor de werkzaamheden die u wilt gaan verrichten een tewerkstellingsvergunning vereist is. Als dat zo is dan zal de ambassade of het consulaat deze willen zien.
  • verder zal er ook een (reservering  van een) retourticket dienen te worden getoond waaruit blijkt wanneer u het Schengengebied weer gaat verlaten. Het is aan te raden om eerst een reservering te laten zien en pas definitief de retourvlucht te boeken nadat de ambassade heeft laten weten dat het visum zal worden afgegeven. Verder heeft u ook een reisverzekering nodig, geldig voor de gehele duur van het verblijf.
nl_NL