Opvolgende aanvraag procedure/ herhaald asielverzoek

De procedure voor de opvolgende asielaanvraag ook wel de herhaalde asielaanvraag genoemd kent zo haar eigen regels. Het gaat dan om asielzoekers die eerder als een of meerdere asielaanvragen hebben ingediend in Nederland en die procedures hebben niet tot een asielvergunning geleid. Op grond van nieuwe feiten en omstandigheden kan er een nieuw asielverzoek worden ingediend.

Op de site van de IND staat het aanvraagformulier genaamd model M35. Dit formulier dient in het Nederlands te worden ingevuld en zoveel mogelijk worden voorzien van bewijsstukken. Vervolgens dient de asielzoeker zich met het originele formulier en de bewijsstukken te melden op het aanmeldcentrum  in Ter Apel. Na controle van de identiteit dient het formulier en de bewijsstukken ingediend te worden bij het zogenaamde HASA loket ( herhaalde Asiel Aanvraag) in Ter Apel. Daarmee is de opvolgende aanvraag ingediend en heeft de asielzoeker weer recht op opvang.  Hoe de procedure verder verloopt ligt er aan of er wel of geen gehoor plaatsvindt.   

Wel of geen gehoor

De IND beslist of er wel of geen gehoor plaatsvindt in de opvolgende aanvraag procedure Als dit wel zo is dan komt er een uitnodig voor het gehoor wat plaatsvindt in Den Bosch, Ter Apel of Zevenaar zijn. Dit gehoor gaat alleen over de nieuwe feiten en omstandigheden.

Bij een positief besluit wordt dit dezelfde dag van het gehoor nog bekend gemaakt. Indien de IND voornemens is de asielaanvraag af te wijzen wordt dit ook dezelfde dag bekend gemaakt via een voornemen tot afwijzing. De dag daarna heeft de advocaat een dag de tijd om te reageren op het voornemen. Deze reactie wordt de zienswijze genoemd. De dag daarop volgt dan alsnog een beslissing van de IND of het bericht dat zij meer tijd nodig hebben om een besluit te nemen bijvoorbeeld omdat er onderzoek nodig is naar overgelegde documenten.

Als de IND niet hoort dan volgt er zonder gehoor een voornemen tot afwijzing. De dag daarna heeft de advocaat een dag de tijd om te reageren op het voornemen via een zienswijze. De dag daarop volgt dan alsnog een positieve of negatieve beslissing van de IND dan wel het bericht dat zij meer tijd nodig hebben. Als dat laatste het geval is behoudt de asielzoeker recht op opvang.

Beroep en hoger beroep

Ook bij afwijzingen van opvolgende asielaanvragen is het mogelijk om tegen een negatieve beslissing van de IND in beroep te gaan bij de rechtbank en als de uitspraak van de rechtbank negatief is hiertegen hoger beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABvRS). Deze procedures hebben geen opschortende werking wat inhoudt dat zij niet in Nederland afgewacht ogen worden. De asielzoeker zal dan ook naast beroep of hoger beroep ook via zijn of haar advocaat een voorlopige voorziening dienen aan te vragen, inhoudende het verzoek om de (hoger)beroepsprocedure in Nederland te mogen afwachten.

Let op: ons kantoor verleend geen rechtsbijstand bij opvolgende asielaanvragen op basis van gefinancierde rechtsbijstand nu de vergoeding voor de werkzaamheden in deze zaken niet kosten dekkend is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

nl_NL