Weigering VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag, beter bekend als de VOG, is een bewijs van goed gedrag dat door de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en veiligheid wordt afgegeven. De Dienst Justis controleert zodra u een aanvraag indient voor een VOG uw justitiële documentatie, ook wel uw strafblad genoemd. Het hebben van een strafblad kan een reden zijn om aan u geen VOG te verstrekken maar in veel gevallen ook niet.

 

Bepalend voor de vraag om aan u wel of geen VOG te verstrekken is of uw gedrag uit het verleden een risico vormt voor de werkzaamheden waarvoor u een VOG dient te overleggen. Doorslaggevend is of de strafbare feiten op uw strafblad relevant zijn in het kader van uw VOG-aanvraag en of de strafbare feiten actueel zijn. Zo is het niet op de juiste wijze buiten zetten van uw vuil geen reden om aan u geen VOG te verlenen als u bijvoorbeeld taxichauffeur wenst te worden. In het kader van de actualiteit hanteert de Dienst Justis een terugkijktermijn, welke per delict, per aanvraag en per leeftijd van de aanvrager verschillend is. Heeft u een strafbaar feit gepleegd dat buiten de terugkijktermijn valt, zal dit strafbare feit niet in de weg staan aan de VOG-aanvraag.

 

Is uw VOG geweigerd en bent u van mening dat de strafbare feiten op uw strafblad niet relevant en/of niet actueel zijn, dan kunt u altijd bezwaar maken tegen de beslissing van de Dienst Justis. 


nl_NL