DV&O – Dienst Vervoer & Ondersteuning

In de advocatuur beter bekend als de Dienst Vertraging & Oponthoud

Het spreekt voor zich dat een gevangene niet zelf mag afreizen naar een rechtbank of een gerechtshof voor een zitting. Dit neemt niet weg dat de gevangene recht heeft om aanwezig te zijn bij zijn of haar eigen zitting. Dit roept de vraag op: hoe gaat dit dan wel in zijn werk? 

DV&O, officieel de Dienst Vervoer en Ondersteuning maar ook wel bekend in de advocatuur onder de benaming de Dienst Vertraging & Oponthoud, is de organisatie die op landelijk niveau verantwoordelijk is voor het verzorgen van het vervoer van onder andere arrestanten en gedetineerden.

Als een gevangene moet verschijnen op een zitting, zal een transportaanvraag moeten worden ingediend om ervoor te zorgen dat de gevangene wordt opgehaald op de gewenste dag en op het gewenste tijdstip. Het is niet de gevangene zelf die de aanvraag indient. Dit doet de overheid. Zo wordt een transportaanvraag in strafzaken door het Openbaar Ministerie ingediend.

Als een transportaanvraag is ingediend, wordt de gevangene meestal ’s ochtendvroeg opgehaald samen met alle andere gevangene die die dag op dezelfde rechtbank of bij hetzelfde gerechtshof moeten verschijnen, waarna de gevangene voor zover mogelijk weer samen worden teruggebracht. In de tussentijd verblijven de gevangene in de cellengangen gelegen onder of in de rechtbanken en gerechtshoven.

Waar mensen werken worden helaas fouten gemaakt. Helaas leert de ervaring dat dit ook het geval is bij DV&O, waardoor soms gevangenen te laat of niet worden aangevoerd, of wel worden aangevoerd maar nog voor de zitting heeft plaatsgevonden weer worden teruggebracht. Dit heeft mr. De Graaf onlangs tot driemaal toe bij dezelfde cliënt ondervonden. Vandaar met een knipoog de benaming Dienst Vertraging & Oponthoud in de advocatuur.

nl_NL