Onterecht in voorarrest gezeten? Schadevergoeding verhoogd!

Een onterecht verblijf in een politiecel wordt per 1 maart 2021 vergoed met €130,00 per dag, dit was €105,00 per dag. De vergoeding voor verblijf in het huis van bewaring is gestegen van €80,00 naar €100,00 per dag. Nadat een verdachte is aangehouden verblijft deze de eerste 3 dagen in een politiecel waarna overplaatsing naar het huis van bewaring plaatsvindt. Het huis van bewaring is een cellencomplex waar een verdachte maximaal 14 dagen verblijft.  

Het Landelijk overleg Vakinhoud Strafrecht (hierna: LOVS) heeft op 1 februari 2021 besloten de vergoeding te verhogen voor als je onterecht in voorarrest hebt gezeten. Ook komt er een hogere vergoeding voor de reis- en verblijfkosten, tijdsverzuim en de kosten die zijn gemaakt voor het opstellen, indienen en ter zitting toelichtingen van het verzoekschrift tot schadevergoeding.

Op grond van artikel 533 van het Wetboek van Strafvordering kan je een verzoek bij de rechtbank indienen tot vergoeding van de schade voor de dagen die jij hebt vastgezeten, als de strafzaak uiteindelijk is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel. De vergoeding is al jaren niet aangepast aan de inflatie. LOVS stelt vast dat per 1 maart  een stijging van bijna 22,85% op zijn plaats is.

Boven op de standaardvergoeding wordt nog een vergoeding toegekend van €30,00 per dag indien verbleven is in een extra beveiligde inrichting of in beperkingen in een huis van bewaring.

Daarbij kan je op grond van artikel 530 van het Wetboek van Strafvordering ook aanspraak maken op vergoeding van de ten behoeve van het onderzoek en de behandeling van de zaak gemaakte reis- en verblijfskosten, schade die je hebt geleden wegens tijdverzuim en de kosten voor een advocaat. Denk hierbij aan reiskosten naar de rechtbank om de zitting bij te wonen,  gederfde loon en bij zelfstandigen gederfde inkomsten. Onder de kosten van een raadsman worden verstaan de kosten die in rechtstreeks verband staan met de strafzaak.

Een verzoek tot schadevergoeding dient binnen drie maanden na het einde van de zaak te worden ingediend. Hulp nodig bij het opstellen van een schadevergoedingsverzoek? De strafrechtspecialisten van Berte Advocaten hebben hier ruime ervaring mee.

nl_NL