Straffen en maatregelen

Het vonnis van de strafrechter beschrijft wat de strafrechter van de zaak vindt en indien de strafrechter vindt dat u hiervoor een straf dient te krijgen, welke straf u van de strafrechter krijgt. De strafrechter kan u onder andere de volgende straffen en maatregelen opleggen:

  1. Gevangenisstraf
  2. Taakstraf
  3. Geldboete
  4. TBS
  5. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
  6. Onttrekking aan het verkeer
  7. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
  8. Schadevergoedingsmaatregel
nl_NL