Strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie mag sinds een aantal jaar een strafbeschikking aan u als verdachte opleggen. Aan u wordt dan een straf opgelegd, zonder dat de rechter naar uw zaak heeft gekeken. In dit soort gevallen kan geen vrijheidsbenemende straf aan u worden opgelegd, zoals een gevangenisstraf, maar wel een geldboete of een taakstraf.

In een aantal gevallen zal een (T)OM-zitting voorafgaan aan het opleggen van een strafbeschikking maar niet altijd. Indien u het niet eens bent met de beschikking kunt u hiertegen bezwaar maken. U gaat dan in verzet tegen de strafbeschikking. Dit moet wel gebeuren binnen veertien dagen na ontvangst van de strafbeschikking. Indien u een strafbeschikking heeft ontvangen en u het niet eens bent met de strafbeschikking, neem dan spoedig contact op met een van onze strafrechtspecialisten om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

nl_NL