Zitting bij de strafrechter

1: Opening van de zitting

De strafrechter opent de zitting en zal als eerste uw personalia/persoonsgegevens controleren om na te gaan of de juiste persoon aanwezig is tijdens de zitting. De rechter zal u ook vertellen dat u niet tot antwoorden verplicht bent, oftewel de zogeheten cautie verlenen, en aan u mededelen dat u goed dient te luisteren naar alles wat er wordt gezegd tijdens de zitting. Na de opening van de zitting krijgt de officier van justitie het woord.

2: Tenlastelegging

De officier van justitie is werkzaam voor het Openbaar Ministerie, een orgaan dat verantwoordelijk is voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en zal tijdens de zitting namens het Openbaar Ministerie het woord voeren. Na de opening van de zitting door de strafrechter zal de officier van justitie aan u mededelen van welk strafbare feit u wordt verdacht.

3: Onderzoek door de rechter

Nadat de officier van justitie heeft medegedeeld waarvan u wordt verdacht, zal de rechter aan u een aantal vragen stellen over het strafbare feit en ook over u als persoon en uw persoonlijke omstandigheden. Tevens mogen de officier van justitie en uw advocaat vragen aan u stellen over het strafbare feit en uw persoonlijke omstandigheden.

4: Requisitoir (het standpunt van het Openbaar Ministerie)

Na het onderzoek door de rechter krijgt de officier van justitie weer het woord en zal de officier van justitie aan de strafrechter mededelen of volgens het Openbaar Ministerie voldoende bewijs in het dossier aanwezig is en zo ja, welke straf het Openbaar Ministerie, rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden, daarvoor eist.

5: Pleidooi (het standpunt van de advocaat)

Na het requisitoir van de officier van justitie krijgt uw advocaat het woord en zal uw advocaat voor u de verdediging voeren, het zogenaamde pleidooi. Uw advocaat zal daar waar mogelijk voor een vrijspraak pleiten en anders voor een zo’n laag mogelijke straf.

6: Repliek en dupliek

De officier van justitie mag reageren op het pleidooi. De reactie van de officier van justitie heet repliek. Uw advocaat mag vervolgens reageren op de zogeheten repliek van de officier van justitie. Dit heet dupliek.

7: Laatste woord

U als verdachte krijgt altijd het laatste woord van de rechter.

8: Sluiting onderzoek en uitspraak of vonnis.

Na het laatste woord sluit de rechter de zitting. De rechter doet als hij de zaak alleen behandelt meestal meteen mondeling uitspraak. Indien de zaak door drie rechters, de zogeheten meervoudige kamer, wordt behandeld, volgt de uitspraak veertien dagen na de zitting. De uitspraak in het strafrecht wordt een vonnis genoemd.

nl_NL