Schadevergoeding

Indien u als verdachte in een strafzaak bent vrijgesproken of als uw strafzaak is geseponeerd, heeft u als verdachte in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. De kosten die onder andere voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

  1. De kosten van uw advocaat;
  2. Reis- en verblijfkosten als gevolg van het onderzoek en de behandeling van de zaak;
  3. Vergoeding voor de schade die u heeft geleden als gevolg van tijdsverzuim door de vervolging en de behandeling van de zaak; 
  4. Vergoeding voor de dagen die u in voorarrest heeft doorgebracht.

U heeft als verdachte in beginsel recht op een vergoeding van €130,- per dag voor iedere dag dat u verblijft in een politiecel en op een vergoeding van €100,- per dag voor iedere dag dat u verblijft in een huis van bewaring als u bent vrijgesproken of uw zaak is geseponeerd. U heeft als verdachte pas recht op een vergoeding nadat u in verzekering bent gesteld en het recht op vergoeding eindigt op de dag van de invrijheidstelling.

Ook als u niet bent vrijgesproken en uw zaak niet is geseponeerd, kunt u in sommige gevallen toch nog aanspraak maken op een vergoeding van de schade als gevolg van de ondergane inverzekeringstelling, klinische observatie of voorlopige hechtenis. U heeft namelijk ook recht op een schadevergoeding als u enkel bent veroordeeld voor een feit, waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegestaan.

Wilt u graag een verzoek tot schadevergoeding indienen? Onze advocaten kunnen samen met u bekijken welke onkosten en schadeposten kunnen worden opgevoerd in het schadeverzoek en kunnen voor indiening van het schadeverzoek zorgdragen. Het schadeverzoek dient binnen drie maanden na het eindigen van de zaak te zijn ingediend. Het is daarom van belang dat u zo snel mogelijk na het beëindigen van uw zaak contact opneemt, zodat als nog bepaalde bewijsstukken moeten worden verzameld daarvoor voldoende tijd is.

nl_NL