Uitnodiging voor verhoor

In sommige zaken stuurt de politie u een oproep om op het politiebureau te verschijnen, omdat ze u verdenken van een strafbaar feit. U bent niet verplicht om te verschijnen. Het kan wel zo zijn dat als u niet verschijnt ze u op een later tijdstip alsnog aanhouden.

Indien u vragen heeft over uw rechten en plichten, kunt u altijd contact opnemen met een van onze strafrechtspecialisten. Zij kunnen dan met u bekijken welke mogelijkheden u heeft en wat het beste plan van aanpak is.

nl_NL